Wedstrijden

Met 2 schermavonden in de week biedt AEW haar leden ruim de gelegenheid om de sport recreatief te beoefenen in onderlinge partijtjes.

Wie meer competitief is ingesteld kan deelnemen aan diverse wedstrijden. Deze zijn er voor alle niveaus en alle leeftijden. Om te zien in welke leeftijdscategorie je behoort klik je hier: Leeftijdscategoriën schermen. Leden zijn vrij in de keuze of en aan welke wedstrijden ze deelnemen, al willen we als bestuur van AEW het deelnemen aan wedstrijden zo veel mogelijk aanmoedigen.

Klik hier voor meer informatie over toernooien»

 

Ranglijsten

Er zijn diverse ranglijsten waarin een klassement op basis van de individuele toernooiresultaten is opgesteld:

  • Het jeugdpuntentoernooi kent een eigen ranglijst
  • In de KNAS ranglijsten zijn alle resultaten van KNAS-leden op internationale toernooien verwerkt. Resultaten behaald op recreatieve en invitatietoernooien tellen hierin niet mee.
  • De resultaten behaald op wedstrijden in het kader van de KNAS-Cup tellen uiteraard mee voor de KNAS-Cup . Daarnaast plaatsen de 8 hoogstgeplaatsten zich voor de NK.
  • In de FIE ranglijst zijn de resultaten van wereldbeker en internationale titeltoernooien (WK, OS) verwerkt

 

 

 

 

 

Inschrijven voor wedstrijden

De actuele wedstrijdkalender is te vinden op de site van Nahouw. Daarop staan alle wedstrijden in binnen- en buitenland waaraan men kan deelnemen.

Inschrijven aan een wedstrijd gebeurt altijd via de vereniging. De reden daarvoor is dat de vereniging doorgaans een scheidsrechter moet afvaardigen voor elke 4 deelnemers. Als dat niet gebeurt, kan men of niet deelnemen of moet de vereniging een boete te betalen die tot €100,- kan oplopen.

Voor het inschrijven aan wedstrijden gelden de volgende regels:

  • Voor het jeugdpuntentoernooi dient men zich op te geven bij de commissaris jeugdzaken (jeugdzaken@aewschermen.nl). De commissaris jeugdzaken verzorgt dan het opgeven bij de organisatie.
  • Voor overige wedstrijden, dient men zich in te schrijven via de Nahouw (zie boven), tenzij daar is aangegeven dat dit niet mogelijk is.
    Klik hier voor de site van de nahouw »
  • Toernooien waarvoor inschrijven via de Nahouw niet mogelijk is (bijvoorbeeld het jaarlijkse ESTEC), dient men zich op te geven via info@aewschermen.nl