De schermles

Voor leden  bieden wij op twee avonden in de mogelijkheid om te schermen/schermtraining te volgen. Voor niet-leden is het mogelijk proeflessen te volgen. Voor tijden en meer informatie zie de agenda en onder “zelf schermen”

Trainingsles

De les begint met een warming-up waarbij conditietraining wordt afgewisseld met rek- en strekoefeningen. Nadat de spieren opgewarmd zijn, wordt door de maître (schermleraar) klassikaal les gegeven. Gedurende deze klassikale les worden basishoudingen, aanvallen en weringen geoefend. In geval van afwezigheid van de maître wordt deze vervangen door een of meerdere seniorleden.

Hierna geeft de maître individuele lessen, waarbij hij opdrachten meegeeft waarmee de schermer zich verder kan ontwikkelen.  De overige scherm(st)ers schermen dan onderling partijtjes waarbij het geleerde in de praktijk gebracht wordt. Ook is er aandacht voor jureren. Hierdoor leren de  beginners het toepassen van de spelregels.  Het lesuur van de junioren en senioren wordt onderbroken door een (korte) pauze. De junior- en seniorleden zijn na de pauze in de gelegenheid om een schermpartner uit te nodigen voor een oefenpartij. Tijdens deze oefenpartijen wordt de aangeleerde techniek in de praktijk gebracht. Tijdens de oefenpartijen wordt er door de maître aan een aantal leden op individuele basis les gegeven.
Elke categorie kan bestaan uit beginnende en gevorderde schermers. Dit houdt in dat er geen afzonderlijke groep met beginnende schermers aanwezig is, hetgeen verband houdt met de onmiddellijke aanname van beginners. Beginners trainen gewoon mee tijdens de trainingsuren. Een aantal gevorderde schermers is tevens wedstrijdschermers.