Materiaal

Schermen is een relatief veilige sport. Een belangrijke bijdrage aan die veiligheid wordt geleverd door de beschermende kleding en de kwaliteit van de wapens. De vereniging ziet er op toe dat bij de uitoefening gebruik wordt gemaakt van degelijk materiaal. Voor de deelname aan wedstrijden gelden strikte eisen.

De vereniging stelt degelijke beschermende kleding en wapens voor verhuur beschikbaar. Dit materiaal is van voldoende kwaliteit om aan trainingen te kunnen deelnemen. Materiaal geschikt voor deelname aan wedstrijden zal in beperkte mate door de vereniging te huur worden aangeboden. In principe dient men dit zelf aan te schaffen. Materiaal voor elektrisch schermen (wapens, fil de corps, evt. elektrisch vest en masker met elektrische keellap) dient in principe door leden zelf aangeschaft te worden.

Materiaaleisen

De eisen voor materiaal zijn afhankelijk van de leeftijd van de schermer. De sterke van het materiaal wordt uitgedrukt in de kracht in N die per cm² kan worden weerstaan. In onderstaande tabel zijn de huidige eisen voor wedstrijden aangegeven.

 

Categorie Masker Ondervest Vest/ Broek Floret/ Degen Sabel
Kuikens 350 N 800 N 350 N Normaal (mt. 0) Normaal (mt. 0)
Benjamins 350 N 800 N 350 N Normaal (mt. 0) Normaal (mt. 0)
Pupillen 1600 N 800 N 800 N Normaal (mt 5) S2000+
Cadetten 1600 N 800 N 800 N FIE Maraging S2000+
Junioren 1600 N 800 N 800 N FIE Maraging S2000+
Senioren 1600 N 800 N 800 N FIE Maraging S2000+

(Bron tabel: KNAS, stand 9 mei 2008)

Zelf aanschaffen

Indien u besluit om eigen materiaal aan te schaffen, kunt u hiervoor advies inwinnen bij een van de bestuursleden of de maître. Op schermsport.pagina.nl zijn sites van aanbieders van schermkleding te vinden. Daarnaast zijn op de grotere toernooien vaak stands van aanbieders aanwezig. Bij het zelf aanschaffen van materiaal is het raadzaam om rekening te houden met de materiaaleisen van de KNAS.

Huren

Voor leden bestaat de mogelijkheid tot huur van het schermmateriaal. Dit kan zowel voor een volledige uitrusting als ieder willekeurig deel hiervan. De vereniging streeft ernaar steeds voldoende materiaal te hebben dat voldoet aan de verenigingseisen. In principe geldt voor seniorleden een maximale duur van de verhuurperiode van 6 maanden.
De prijzen per kwartaal voor de verhuur van materiaal zijn vanaf 01-01-2014 als volgt:

 

Kleding

Categorie

Huurbedrag

Broek

t/m Benjamins

€ 5,10

vanaf Pupillen

€ 10,05

Vest

t/m Benjamins

€ 7,50

vanaf Pupillen

€ 15,00

  Masker

t/m Benjamins

€ 10,05

  vanaf Pupillen

€ 18,00

Handschoen

€ 2,55

Elektrisch vest

€ 17,10

 

Wapen Huurbedrag
Floret € 13,50
Degen € 15,00
Sabel € 12,60
Wedstrijd wapen* € 10,00

 * Huren van een wapen voor gebruik per toernooi

Inbegrepen in de huurprijs is het onderhoud van het materiaal (bij normaal gebruik) met uitzondering van het wassen van kleding. Het is niet mogelijk om (elektrisch) wedstrijdmateriaal te huren, ieder lid wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen.
Voor de huur van materiaal wordt een aparte factuur verstuurd met daarop een overzicht van de huurkosten en periode. Ook voor de huurnota geldt dat bij te late betaling administratiekosten in rekening gebracht worden.

DOWNLOADS