ALV op 21 maart 20:30

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt dit jaar op maandag 21 maart gehouden. De ALV start om 20:30. Voor een goede ALV is het van belang dat er een grote opkomst van leden is, niet alleen om de stemmingen beter te laten verlopen maar ook om de stand van zaken beter te kunnen bespreken. Is het voor je niet mogelijk om te komen bespreek dit dan met het bestuur over het afgeven van een stem-machtiging aan iemand die wel aanwezig zal zijn.