Start proeflessen jeugd en (oud-)schermers 11 oktober

Proeflessen vanaf 11 oktober 2021
Bij schermen kunnen mensen zich vaak moeilijk iets voorstellen. Daarom kun je bij AEW proeflessen volgen. Het is niet mogelijk één enkele proefles te volgen, omdat uit ervaring blijkt dat dit geen goede indruk geeft van wat schermen inhoudt.

Jeugd t/m 17 jaar
Bijna iedere eerste maandag van de maand start een serie proeflessen, zie de agenda voor de exacte data. Voor het volgen van de proeflessen vragen we een vergoeding van € 30,-. Dit bedrag is inclusief het gebruik van materiaal (wapen en beschermende kleding). Hierbij komt € 5 voor de verzekering van de schermbond KNAS. Proeflessen zijn gedurende een maand of minimaal 5 weken.

(Oud-)schermers
Als je al ervaring met schermen hebt, kun je een maand of 5 weken proeflessen volgen om de sfeer te proeven en te kijken of de vereniging bij je past. Je kunt (in principe) op ieder gewenst moment starten. De kosten zijn € 35. Dit is inclusief een sportverzekering en eventueel gebruik van materiaal.

NB: Studenten hbo/universiteit krijgen 50% korting op de proeflessen (maar niet op de sportverzekering van € 5).

Voor meer info of inschrijfformulier stuur een e-mail naar: secretaris@aewschermen.nl