Laatste schermavond 2021, jeugd vanaf 19:00. Maandag 20 december

De laatste schermavond op 20 december vervalt. Wanneer de trainingen hervatten is afhankelijk van de nieuwe maatregelen.