Lidmaatschap

Lid Worden

Wij zijn altijd blij als we in onze vereniging een nieuw lid mogen begroeten. Of het nu een ervaren schermer is die van ons ruime trainingsaanbod gebruik wil maken, of een beginnende schermer die net proeflessen of kenningsmakingscursus heeft gevolgd. Je aanmelden als nieuwe lid kan via de telefoon, de post of (het liefst) per mail bij de secretaris.

Naar de contactgegevens van A.E.W.»

Na je aanmelding wordt je gevraagd het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Daarin geef je aan kennis te hebben genomen van ons veiligheidsreglement. Zodra je lid wordt, ontvang je van de secrataris onze statuten en huishoudelijk reglement.

Opzeggen:

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 1 januari of per 1 juli van elk kalenderjaar en alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris. Dat dient uiterlijk 1 maand van te voren (dus vóór 1 december of 1 juni) te gebeuren. Zeg je te laat op, dan blijf je dus minimaal een half jaar langer lid en dien je ook je contributie een half jaar langer te betalen. Die regel hanteren we omdat we anders een te groot risico lopen dat we de zaalhuur niet meer kunnen betalen.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap van AEW en de contributie voor de KNAS zijn als volgt voor de verschillende leeftijdscategorieën (Vanaf 01-01-2024):

Categorie Leeftijd*) Contributie A.E.W. per jaar Contributie A.E.W. per jaar incl. 8% korting**) (afgerond) Contributie KNAS per jaar***)
Jeugdleden  – 20 jaar € 230,00 € 211,60 € 34,80
        Leeftijd KNAS senior vanaf 23 jaar oud.
Seniorleden 21 jaar en ouder € 275,00 € 253,00 € 63,30
studenten WO/HBO NVT € 137,50 € 126,50 Zie onder leeftijdsgroep (geen korting)

 

*) Rekendatum voor de leeftijd is 1 januari.
**) De 8% korting per jaar geldt alleen bij vooruit betaling.
***) Lidmaatschap van de KNAS is verplicht voor leden van A.E.W. Bij aanmelding na 1 juli zijn de kosten de helft van het jaarbedrag

Je ontvangt van de penningmeester een factuur voor de contributie en KNAS Lidmaatschap. De eerste keer is dat naar rato van datum ingang lidmaatschap.

N.B.

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

Wij moeten nl. ook onze zaalhuur vooraf betalen.

terug naar de startpagina» | terug naar de zelf schermen»