Start proeflessen jeugd 2 september

Proeflessen vanaf 2 september
Omdat schermen een sport is waarbij mensen zich vaak moeilijk iets voor kunnen stellen biedt A.E.W. de geïnteresseerden de mogelijkheid proeflessen te volgen. Het is niet mogelijk één enkele proefles te volgen omdat uit ervaring blijkt dat dit geen goede indruk geeft wat schermen inhoudt.

Jeugd t/m 17 jaar
Iedere eerste maandag* van de maand start een serie proeflessen. Voor het volgen van de proeflessen vragen we een vergoeding van € 25,-. Dit is inclusief het gebruik van materiaal (wapen en beschermende kleding). Hierbij komt €5 voor de verzekering van de schermbond de KNAS en een boekje over schermen. Proeflessen zijn gedurende een maand of minimaal 5 weken.

*Indien de maandag niet past kan er in overleg ook op donderdag gestart worden.

(Oud)schermers
Zij die al ervaring met schermen hebben kunnen er voor kiezen een maand of 5 weken proeflessen te volgen. Dit om sfeer te proeven en te kijken of de vereniging bij hen past. Zij kunnen op ieder gewenst moment starten. De kosten zijn €30. Dit is inclusief een sportverzekering en eventueel gebruik van materiaal.
NB Studenten HBO/WO krijgen 50% korting op de proeflessen. Niet op de sportverzekering van €5.

Voor meer info of inschrijfformulier mail naar:  secretaris@aewschermen.nl