Vertrek Maître Treffers

Edwin Treffers heeft besloten terug te treden als Maître van de vereniging. Wij betreuren deze beslissing maar danken hem voor zijn inzet bij de vereniging als Maître en daarvoor als scherminstructeur. Hij heeft ruim 13 jaar les gegeven binnen de vereniging. Ook is de vereniging zeer erkentelijk voor de ondersteuning die hij onze schermers heeft gegeven bij hun deelname aan toernooien.
Zijn laatste dag als Maître van onze vereniging zal zijn 31 oktober 2021

Departure Maître Treffers

Edwin Treffers has decided to step down as Maître of our club. We regret this decision but thank him for his commitment over the years to the club as Maître and before that as a fencing instructor. He’s been teaching our members fencing skills for over 13 years. We also acknowledge his efforts in supporting our fencers over the years when they participated in tournaments.
His last day as Maître of our club will be 31 October 2021.

Het bestuur van Leidsche Schermvereniging AEW