Erelid Eliza de Vos overleden

Op 16 juni is ons erelid Eliza de Vos op 96 jarige leeftijd overleden. Eliza de Vos was meer dan 65 jaar lid van AEW. Helaas kon hij door zijn slechte ogen niet meer actief schermen, maar hij bleef altijd betrokken bij AEW. Zo was hij ook aanwezig bij het 95 jarig bestaan. Wij zullen zijn kennis over het schermen en betrokkenheid missen. Dankzij de floretprijs, die hij beschikbaar heeft gesteld en zijn naam die hieraan verbonden is, zal hij voortleven in de vereniging.