Er kan weer binnen geschermd worden

Vanaf een 1 juli zijn de meeste beperkingen voor het sporten opgeheven. We mogen weer binnen schermen, alhoewel met de warmte buiten schermen prettiger is. De kleedkamers mogen ook weer gebruikt worden. In de kleedkamer geldt wel dat de senioren, 19 jaar en ouder, 1,5 meter afstand moeten houden. De 1,5m afstand blijft gelden voor toeschouwers. Senioren weer mogen ‘gewoon’ schermen, tijdens het sporten geldt de 1,5m niet. 
Wij verzoeken iedereen via de deur bij het plein naar binnen te komen en de zaal te verlaten via de deur in de zaal. Kom zoveel mogelijk in schermkleding. Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt. We schudden nog steeds geen handen. 
Tijdens de zomervakantie schermen wij op maandag van 19:00-21:00u