Maître Theo van Leeuwen beker

De Theo van Leeuwenwisselbeker is een prijs die wordt toegekend aan een jeugdige scherm(st)er, om deze aan te moedigen zich door training verder te ontwikkelen en deel te nemen aan nationale en internationale wedstrijden in Nederland en daarbuiten. De vereniging hoopt dat met de verkregen resultaten de naam van de vereniging op een sportieve en representatieve manier zullen worden uitgedragen.

Beschrijving

De beker is geschonken door maître Th.N.H. van Leeuwen tijdens zijn periode bij AEW. Het is een grote metalen beker op houten voet. De namen van de prijswinnaars zijn ingegraveerd.

Toekenningscommissie

De toekenningscommissie voor de aanmoedigingsprijs bestaat uit een van de bestuursleden, een lid en de maître .

 

Periode toekenning

De prijs wordt elk jaar uitgereikt indien de maitre daarvoor voldoende aanleiding ziet. Het kan dus voorkomen dat de prijs een jaar niet wordt uitgereikt

 

Uitreiking

Met moment van uitreiking is tijdens Clubkampioenschappen, einde kalenderjaar of (meestal) tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De prijs wordt door de maître of de voorzitter uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

Oorkonde

Naast de prijs zelf, wordt aan de prijswinnaar ook een oorkonde uitgereikt. Hierin staat de reden van toekenning vermelde, het jaar van toekenning en de handtekeningen van de commissieleden.

Toekenningen

Jaar

Naam

2001 Mario Rodenburg
2002 Sander te Kronnie
2004 Mario Rodenburg
2005 Johan Veerman
2006 Margot van den Berg
2007 Raphaël Meijer
2008 Sander Wojcik
2009 Sanne Hendriks
2010 Levy van Winden
2011 Carmen Berends

terug naar de ereprijzen»