Erkennings wisselprijs


Erkennings wisselprijs wordt toegekend aan een niet-lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereninging. 
Zonder vrijwilligers zouden veel dingen bij de Leidsche Schermvereniging A.E.W. niet mogelijk zijn. In de regel zijn deze vrijwilligers leden van de vereniging. Toch zetten ook niet-leden zich met regelmaat in voor de vereniging of het bestuur.

En wanneer een niet-lid zich op een buitengewone manier heeft inzet voor de vereniging of het bestuur kan deze in aanmerking voor de prijs ‘Erkenning van bijzondere diensten voor niet-leden’. Op deze wijze wil de vereniging aan betrokkene haar waardering uitspreken voor de getoonde inzet.

Beschrijving

De prijs betreft een intensief gebruikte recreatiesabel welke afkomstig is van een oud schermer van de vereniging, Ad Kouwenberg.

Toekenningscommissie

De prijs wordt toegekend door het bestuur.

Oorkonde

Naast de prijs zelf, wordt aan de prijswinnaar ook een oorkonde uitgereikt. Hierin staat de reden van toekenning vermelde, het jaar van toekenning en de handtekeningen van de commissieleden.

Toekenningen

 

Jaar

Naam

Reden

2007

 

Zan Peters Assisteren van de maitre tijdens de trainingen en het repareren van materiaal van de vereniging en haar leden.
2008 niet uitgereikt
2009 Rudolph Francis De enthousiaste invulling van zijn stage voor zijn opleiding als maitre.
2010

 

niet uitgereikt
2011 Caroline Koolen en Erica Lancel Hun inzet bij clubkampioenschappen en optreden als klankbord voor het bestuur

 

 

 

 

 

Periode toekenning

De prijs wordt maximaal één maal per jaar uitgereikt. Het kan ook voorkomen dat de prijs een jaar niet wordt uitgereikt.

Uitreiking

Met moment van uitreiking is tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De prijs wordt door de voorzitter of diens plaatsvervanger uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar de ereprijzen»