A. de Mey Prijs

De “A. de Meij”-prijs wordt uitgereikt aan een seniorlid die zich gedurende lange tijd of regelmatig op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging of het bestuur.

 

Beschrijving

De prijs is een oude floret bevestigd op een plank met groene stof. De namen van de leden aan wie de prijs in het verleden is uitgereikt staan op plaatjes met inscriptie. Deze intensief gebruikte floret is in het verleden aangeboden door voormalig lid A.J. de Meij bij zijn vertrek.

Toekenningscommissie

De prijs wordt toegekend door de leden van het bestuur, met uitzondering van het bestuurslid dat hiervoor eventueel in aanmerking komt.

Periode toekenning

De prijs wordt maximaal één maal per jaar uitgereikt. Het kan ook voorkomen dat de prijs een jaar niet wordt uitgereikt.

Uitreiking

Met moment van uitreiking is tijdens Clubkampioenschappen, einde kalenderjaar of (meestal) tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De prijs wordt door de voorzitter of diens plaatsvervanger uitgereikt.

 

 

 

Oorkonde

Naast de prijs zelf, wordt aan de prijswinnaar ook een oorkonde uitgereikt. Hierin staat de reden van toekenning vermelde, het jaar van toekenning en de handtekeningen van de commissieleden.

 

Toekenningen

Jaar

Naam

Reden

2007 Bart Veraart Het bouwen van deze site en het CMS hiervoor
2008 niet uitgereikt
2009 Peter Bijker Het invullen van het wedstrijdsecretariaat
2010 niet uitgereikt
2011 niet uitgereikt

terug naar de ereprijzen»